สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
 32  
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 62,963 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 2
27 เม.ย. 60
17
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดให้บริการแก่บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และ บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ได้รับการทำบัตรประจำตัว หรือในกรณีที่บัตรประจำตัวจะครบรอบหมดอายุ หรือ หมดอายุแล้ว
27 เม.ย. 60
13
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย งบประจำเดือนมีนาคม 2560
27 เม.ย. 60
65
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางเขียด ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมท่อเมนประปา หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลบางเขียด
27 เม.ย. 60
53
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(ไม่รวมการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา)ประจำเดือน เมษายน 2560
27 เม.ย. 60
51
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ การทำบัตรประจำตัวประชาชนคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
27 เม.ย. 60
305
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายรอบเขาเศรษฐี หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
27 เม.ย. 60
49
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ ปรธมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโชคสมาน 5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 เม.ย. 60
47
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สนามชัย ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2559 , มกราคม 2560, กุมภาพันธ์2560และมีนาคม 2560
27 เม.ย. 60
19
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างชวงถนนหน้าหอดูดาวถึงท้าวมหาพรหม
27 เม.ย. 60
23
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านขาว ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาทั้งตำบล โดยการถมดินเพื่อก่อสร้างประปาบ้านคูวาตก หมู่ที่่ ๕ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
27 เม.ย. 60
20
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองอู่ตะเภา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
27 เม.ย. 60
25
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดสน ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายกลางพรุจากถนนกอองขยะฯ
27 เม.ย. 60
22
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ปาดังเบซาร์ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการถนนพร้อมคูระบายน้ำ คสล.ถนนรอบเมือง ซอย 4/6
27 เม.ย. 60
23
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดสน ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายลุงริน หมู่ที่ ตำบลบ่อตรุ
27 เม.ย. 60
25

»ข้อมูลทั้งหมด 62,963 รายการ