สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
 20  
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 67,011 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ประกาศเทศบาลคอหงส์ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดทำอ่างล้างมือ และหลังคาทางเดิน บริเวณอาคารศพด.บ้านทุ่งโดน
23 ส.ค. 60
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา การเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพและความเป็นอบอุ่นในครอบครัว
23 ส.ค. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ่อตรุ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
23 ส.ค. 60
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ่อตรุ ประกาศสอบราคา
23 ส.ค. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร เปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง
23 ส.ค. 60
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 ( เพิ่มเติมครั้งที่ 4)
23 ส.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง จัดซื้อเครื่องเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1ชุด
23 ส.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
23 ส.ค. 60
64
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู เรื่อง การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลคู
23 ส.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปริก สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2560
23 ส.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงแผ่นดิน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ. 12301 สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4220 หมู่ที่ 7 บ้านม่วงงามเนิน ต.ม่วงงาม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 ส.ค. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านม่วงงามเนิน ต.ม่วงงาม เทศบาลเมืองม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 ส.ค. 60
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.123-36 สายชายป่า ม.2 ต.ม่วงงาม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 ส.ค. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รัตภูมิ ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมสภาเด็กและเยาวชน
23 ส.ค. 60
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บ้านบ่อเตี้ย ตำบลม่วงงาม เทศบาลเมืองม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 ส.ค. 60
2

»ข้อมูลทั้งหมด 67,011 รายการ