สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
 38  
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 75,435 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศ อบต.สะพานไม้แก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บ้านนายสีกลอม - บ้านนายเตี้ยน ม.7
17 มี.ค. 61
30
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศ อบต.สะพานไม้แก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยบ้านอดีตกำนันประสิทธิ์ ม.6
17 มี.ค. 61
28
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศ อบต.สะพานไม้แก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยประชาชื่น ม.1
17 มี.ค. 61
31
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศ อบต.สะพานไม้แก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเพชรพัฒนา หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 2
17 มี.ค. 61
26
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศ อบต.สะพานไม้แก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจากหน้าโรงเรียนชุมชนฯถึงหน้าค่าย ตชด ที่ 432 ม.2 กว้าง 6 ม. ยาว 530 ม. หนา 0.05 เมตร
17 มี.ค. 61
29
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศ อบต.สะพานไม้แก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกำนัน-ร้านน้ำชาบังหมู่ ม.8 กว้าง 6 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม.กพร้อมป้ายโครงการโดยวิธีการคัดเลือ
17 มี.ค. 61
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะพานไม้แก่น ประกาศ อบต.สะพานไม้แก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านนายวันชัย หมู่ที่ 1 กวาง 4 เมตรยาว 180 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 คร.ม. พร้อมป้ายโครงการโดยวิธีการคัดเลือก
17 มี.ค. 61
9
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครหาดใหญ่
16 มี.ค. 61
79
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวี ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียน “รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” ตั้งแต่บัดนี้ –พฤศจิกายน 2561
16 มี.ค. 61
125
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวี แผนการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีหมอกควันเทศบาลตำบลนาทวี ระว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2561 พื้นที่: ชุมชนวังโต้ใต้
16 มี.ค. 61
112
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ
16 มี.ค. 61
140
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประกาศผลทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแอน (ช่วงที่ 2) ม.11
16 มี.ค. 61
131
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประกาศผลทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมแนวเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.3
16 มี.ค. 61
100
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน/สถานที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
16 มี.ค. 61
68
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 61
57

»ข้อมูลทั้งหมด 75,435 รายการ