สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554




 38  
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 78,982 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปากบาง ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครรักโลก
21 พ.ค. 61
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปาดัง ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
14 ก.พ. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง ประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล ๔๕,๔๗,๔๙ ซอย ๑ และ ๔๙ ซอย ๓
21 พ.ค. 61
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง ประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
21 พ.ค. 61
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง ประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่อง ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพ ๑๙๘ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 61
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง ประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่อง ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 61
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บษ 2440 สงชลา จำนวน 1 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 61
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง ประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่อง ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลพะตง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 61
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางกล่ำ ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
21 พ.ค. 61
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(เทพา) ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ประเภทเครื่องเล่นสนาม)
21 พ.ค. 61
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สะบ้าย้อย โครงการติดตั้งระบบแสงสว่างประหยัดพลังงาน (หลอด LED) ณ ตลาดกลางเพื่อการเกษร เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย
21 พ.ค. 61
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สำนักขาม แจ้งราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ประเภทเครื่องออกกำลังกาย
21 พ.ค. 61
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดจันทร์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่องการจัดทำมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของอบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
7 ต.ค. 59
1
  การต่อต้านการทุจริตในองค์กร อบต.วัดจันทร์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่องการจัดทำมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของอบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
7 ต.ค. 59
1
  การต่อต้านการทุจริตในองค์กร อบต.วัดจันทร์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่องการจัดทำมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของอบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4 ต.ค. 60
0

»ข้อมูลทั้งหมด 78,982 รายการ