สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
 12  
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 42,004 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อดาน ประกาศราคากลาง จัดซื้อ ธง ประดับเสาเฉลิมพระเกียรติ
1 ธ.ค. 58
34
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศประชาสัมพันธ์บัญชีผู้ซื้อแบบแปลนโดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1 ธ.ค. 58
27
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(เทพา) ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี 2558
1 ธ.ค. 58
29
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ ประกาศแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูลอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด.
1 ธ.ค. 58
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ กำหนดวันและเวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการประปาภูเชา หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๑
1 ธ.ค. 58
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1 ธ.ค. 58
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ58
1 ธ.ค. 58
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขาพระ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
1 ธ.ค. 58
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1 ธ.ค. 58
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
1 ธ.ค. 58
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558
1 ธ.ค. 58
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวีนอก ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1 ธ.ค. 58
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สะบ้าย้อย การตรวจรับงานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาบาดาลขนาดใหญ่เพื่อชุมชน หมู่1
1 ธ.ค. 58
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สะบ้าย้อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
1 ธ.ค. 58
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปลักหนู ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
1 ธ.ค. 58
8

»ข้อมูลทั้งหมด 42,004 รายการ