สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 32,100 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง ๔๐๘-ที่ว่าการอำเภอระโนด
20 พ.ย. 57
121
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างจัดกิจกรรมการแสดงตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดน้ำคลองระโนด ประจำปี ๒๕๕๘
20 พ.ย. 57
125
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าสำนักงานองค์การบิรหารส่วนจังหวัดสง (ด้านหลัง)
20 พ.ย. 57
118
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างจัดทำนิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธ์อบจ.สงขลา (ฉบับพิเศษ)
20 พ.ย. 57
110
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๓ ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง
20 พ.ย. 57
112
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกาศประมูลเช่ารถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล
20 พ.ย. 57
85
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างโครงการระบายน้ำโดยวางท่อ คสล. (มอก.ชั้น๓) พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป
20 พ.ย. 57
56
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจัดซื้อหิน ๓/๘ นิ้ว
20 พ.ย. 57
54
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างจัดหารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
20 พ.ย. 57
52
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาซื้อต้นเหลืองเชียงราย
20 พ.ย. 57
52
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนครสงขลา
20 พ.ย. 57
48
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ทน.สงขลา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
20 พ.ย. 57
54
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างก่อสร้างบันไดเลื่อนสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20 พ.ย. 57
56
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหูแร่-บ้านท่าแร่
20 พ.ย. 57
52
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างจัดทำนิตยสารรายเดือนของอบจ.สงขลา
20 พ.ย. 57
56

»ข้อมูลทั้งหมด 32,100 รายการ